Д-р Надие Карагьозова е номинирана от Шенал Исмаил със следните мотиви:

Номинирам Надие Карагьозова – педагог по образование, но познат в общността като учител по човечност, за активността й да помага, насърчава , мотивира и вдъхновява, не само деца в конфликт със Закона, които включва в различни позитивни начинания, но и за подкрепата, която оказва на млади новопостъпили учители, деца от уязвими групи и за умението да привлича деца в доброволчески инициативи в създадената от нея програма „Превенция чрез добротворчество“, която учи децата от малки да са съпричастни към болката на другия. С една дума застъпва идеята, че всяко дете има право и заслужа еднаква грижа и емоционална подкрепа и успява да организира успешните деца да полагат грижи към връстниците си, които по една или друга причина „са се загубили някъде по пътя“.

Работи активно с жени от етническите малцинства и техните деца, като използва различни превантивни техники за по-добра социализация и приобщаване. Вярва, в потенциала на всеки човек и се води от разбирането, че ние всички имаме един много ценен ресурс в това да си помагаме и сътрудничим.

В медиите:

Педагожка спасява „трудни деца“ В Кубрат https://trud.bg/педагожка-спасява-трудни-деца-в-ку/

По случай първия звънец: Доброволците към МКБППМН-Кубрат – с мил жест към децата в конфликт със закона

https://ekip7.bg/2023/09/26/dobrovoltsite-kam-mkbppmn-kubrat-s-mil-zhest-kam-detsata-v-konflikt-sas-zakona/

Превенция чрез добротворчество“ ще бъде акцент в работата на местната комисия в Кубрат за 2023 година.

https://www.bta.bg/bg/news/lik/391511–preventsiya-chrez-dobrotvorchestv

Материали, които подкрепят гореказаното:

https://ekip7.bg/2023/09/26/dobrovoltsite-kam-mkbppmn-kubrat-s-mil-zhest-kam-detsata-v-konflikt-sas-zakona/

  • Превенция чрез добротворчество“ ще бъде акцент в работата на местната комисия в Кубрат за 2023 година; https://www.bta.bg/bg/news/lik/391511–preventsiya-chrez-dobrotvorchestv и др.