Илко Бояджиев е номинирана от Ивелина Минчева със следните мотиви:

От над 6 г. Илко Бояджиев отдава цялото си ежедневие 24/7, 365 дни в годината в подкрепа на зависимите, техните семейства и близки.

Основател на Фондация “Общност в помощ на зависимите” и терапевтичен център “Свети Илия” в гр.Габрово – за лечение и рехабилитация на зависими от наркотични вещества, алкохолна и хазартна зависимост.

Изключителен, много упорит и с огромно сърце!

Благодарение на упоритостта си и вярата в каузата, че всеки зависим има право на живот, кауза, за която живее и работи неуморно, той печели пълната подкрепа на Община Габрово, както и на местната общност.

Илко, заедно с екипа и групата от терапевтичния център, активно участва в редица благотворителни акции, организира благотворителни кампании в помощ на лечението на зависими, които нямат възможност да заплащат лечението си сами, активно работи в посока към преодоляването на стигмата да бъдеш „различен“ като зависим.

Илко не отказва помощ и подкрепа на никой, който го потърси, независимо от пол, възраст, статут или финансово положение.

Негова мечта и същевременно посока, в която работи е осигуряването на напълно безплатен достъп до ефективно лечение и рехабилитация на всеки зависим.

За изминалата година Илко, заедно с консултанти с личен опит от ТЦ „Св.Илия“, обикалят различни училища в цялата страна, където разказват през личния си опит колко е трудна борбата със зависимостта и как можем да се предпазим.

Мотиви:

– застъпва се за правата на зависимите – правото на достъпно лечение и психосоциална рехабилитация;

– организира и участва в редица благотворителни дейности и кампании.

– пример за отдаденост и активен принос за обществото.