Яна Петрова е номинирана от Юлия Георгиева със следните мотиви:

Яна Петрова от години е поела тежката задача да спасява храна, а така – и хора. Превръща в страхотни ястия храната, която иначе би отишла в боклука – защото е „грозна“, защото не е откъсната преди 15 минути или просто защото е ненужна някому. Без нея десетки хора в нужда биха оставали гладни ежедневно. Или поне не биха консумирали здравословна и вкусна храна.

Яна, Пламен и КоКитчън са основната причина хората от Розовата къща (нископрагов център за хора със зависимости) да получават топла и разнообразна храна ежедневно. А заради тях Розовата къща е единственото място, където хората в нужда могат да получат топла храна всеки ден.

Надявам се тази номинация да даде светлина и подкрепа на идеята им да спасяват храна, която огромните вериги не могат да реализират, а така много хора да имат достъп до вкусна, здравословна и екологична алтернатива.“