За Кристина Касабова са получени три номинации със следните мотиви:

От Мария Михайлова:

Принася към борбата за равен достъп до детски градини и ясли.

От Александра Рангелова:

Борбата ѝ за повече детски градини на територията на Столична община.

От Румен Бояджиев:

За борбата й за повече общински детски ясли и градини на територията на Столична община и компенсация за некласираните.