За Антонина Кенова от национален инициативен комитет за качествена и иноеативна образователна система са получени две номинации със следните мотиви:

От Кристина Касабова:

Защитава правата на деца в образователните институции, включително и правото на некласираните деца в ДГ до образование!

От Доника Пеева:

Антонина Кенова е публична личност и член на НИККИО, която ежедневно се бори за подобряване на условията за прием и отглеждане на деца в общинските детски градини и ясли. От няколко години тя е основната фигура, която води борбата срещу бюрокрацията, лошото отношение към децата и резонните изисквания на родителите. Нейна цел е и подобряването на условията на труд на учителите и не веднъж е помагала за разрешаването на техните проблеми. Полага усилия за промяна и в системата за ранното училищно образованке.
Изключително борбен човек, който не се отказва пред трудностите и липсата на желание за промяна.