За „Родители за безопасно образование“ са получени три номинации със ледните мотиви:

Валерия Илариева:

„Родители за безопасно образование“ е неформално обединение на граждани, които с общи усилия, настойчивост и разумни аргументи постигнаха признаване от закона на правото на избор на обучение на учениците в електронна среда. Гражданската активност започва през лятото на 2020г. с онлайн петиция (линк), в която родителите на ученици посочват научно обосновани аргументи защо в условията на пандемия не бива да бъдат задължавани да пращат децата си присъствено на училище, а трябва да има право на избор на обучение в електронна среда. Следва диалог с Министерството на образованието, въпреки силния обществен натиск над МОН за задължително присъствено училище. С последователно и аргументирано застъпничество, обединилите се от общата кауза граждани постигат приемането на новия чл.115а от ЗПУО (ДВ бр.82 от 2020г.). Така в днешната пандемична криза, аз и хиляди родители като мен имаме правото децата ни да продължат да са в дневна форма на обучение в своето училище, в своя клас и със своите учители, но да се обучават в електронна среда. Завинаги ще бъда признателна на тези хора за възможността, която ни дадоха да запазим спокойствието и здравето на семейството ни в тези смутни времена. Ето как се определят самите те: „Ние сме независима родителска общност, с мисия. Когато започна цялата инициатива не сме предполагали, че малката снежна топка ще се превърне в лавина. Лавина от прекрасни хора, които разбират риска, осъзнават проблема, изключително разумни и интелигентни и най-вече истински ЧОВЕЦИ! Сред нас са силни личности, с ярък интерес към каузите в защита на обществото и здравето.“

Кристина Грозева:

Заради борбата им за безопасна образователна среда по време на пандемия и за работата им върху изработването и приемането на промени в ЗПУО, позволяващи на родители и учениците да упражнят изконното си право на избор дали да посещават присъствено училище в условията на извънредна епидемична обстановка. За усилията им да осигурят адекватно обучение в системата на образованието, за тези които са избрали да останат да учат у дома по време на върлуването на нов и опасен вирус.
С това те са застъпници за правата на децата и техните родители за избор на вида и начина на организиране на образованието, гарантирано в българската конституция.
Борят се за правото на здравословна среда, здраве и живот на българските ученици, техните родители и учители!

Живка Златанска:

Извоюваха правото на безопасно образование на хронично болни деца и деца с болни членове на семейството.