Дончо Филипов е номиниран от Галина Кацарова със следните мотиви:

Доброволец, който е отдаден на децата на България. Дончо е на 18 год. и отдавна участва в редица доброволчески инициативи, насочени към децата и младежите в нашата страна. Неговата мисия е да ги мотивира в себеизразяване и развитие на личността, в любов към знанието, науката и изкуството. Той е доброволец към фондация „Няма невъзможни неща“, в която след възникването на пандемията, участва в срещи за комуникация и подкрепа с младежи с ментални затруднения. Независимо дали ще разсмее някого, ще му посвири на китара или ще му разкаже за планетите, Дончо дарява емоции и обогатява духовно. Той е доброволец и в STEAM организация, където обучава деца на науки и изкуства в игра. По време на извънредното положение той създаде своя доброволческа обучителна програма – Шах с английски език и даряваше ентусиазъм, знания и позитивизъм на българските деца. Дончо е не само деец, той е пример и според мен, трябва да бъде модел за подражание.