Обща номинация за Жените, които се борят с насилието бе получена от Цветомила Михайлова. Като конкретни примери номиниращата посочва проекта EMPROVE и фейсбук групата „НЕ СИ САМА – ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО“, уточнявайки, че „[с]писъкът вероятно не е изчерпателен“. Номинацията е със следните мотиви:

Насилието има много форми и разновидности. В обществото липсва задълбочено разбиране на причините, проявленията и последствията на много от проявленията му.
Хората, пострадали от насилие, много често го преживяват сами и не могат да намерят подкрепа и разбиране.

Има една група жени, която всеки ден се бори това да се промени. Тези жени помагат на други, пострадали от насилие, като им дават информация как да разпознаят насилието, да разберат какво го причинява и ги подкрепят по пътя на освобождаване от него. Те вдъхват кураж, като нормализират начина, по който пострадалите се чувстват, като им помагат да разберат, че не са виновни, че са били обект на насилие. Помагат им да се чувстват разбрани и да съберат смелост да се откъснат от живота с насилие.

Номинирам не само организаторите и администраторите на тези проекти и групи, но и всички жени, присъстващи в тях, които ежедневно отделят от времето си, за да помогнат на някого, който много често не успява да намери подкрепа другаде.

Начините, по които помагат, са: чрез насочване към и превод на материали, обясняващи насилието, чрез насочване към психологическа и правна помощ, чрез морална подкрепа, чрез съвети към кого да се обърнат и какви стъпки да предприемат за конкретния случай, чрез споделяне на личните си истории с насилие като пример, че има изход от него.