Радослав Атанасов е номиниран от Мирослава Милева със следните мотиви:

Радослав Атанасов е координатор на доброволческа група „Розови очила“, към Социалната чайна във Варна. Основната дейност на Чайната е да дава първа работа и менторска подкрепа на деца, израснали без родителска грижа. Всички членове на екипа ни, както младежите в менторската програма, така и менторите им са наети на трудови договори и получават възнаграждения. По- малките деца, обаче, които все още живеят в Центрове за настаняване от семеен тип, не могат да бъдат наемани на работа, но се нуждаят от обгрижване и менторство дори повече от порасналите младежи. За съжаление, Социалната чайна не може да си позволи да наеме и екип от хора, които да работи на терен с тях. Тук идва ролята на Радо. В последните две години, той не е изпускал уикенд , в който да посети ЦНСТ Изгрев. С изцяло лични средства и ползвайки свободното си време, той организира различни мероприятия за децата – води ги на излети, разглеждат забележителности, посещават музеи, спортуват и учат заедно. Неговите усилия са ключови при сформиране на ценностна система и при изграждане на навици, необходими за самостоятелен живот, за това считаме че той лично е отговорен за позитивната промяна в над 30 деца, за изминалите две години. Негов е и ангажимента да координира всички останали доброволци в групата, които искат да помагат. Той изготвя календара, планира дейностите и търси нови съмишленици. Познава лично всяко едно от децата, настанени в центъра, знае какви предизвикателства имат в училище, знае кой какъв мечтае да стане като порасне, винаги се старае да е от полза за тях.