Номинация за „Група за чист въздух“ от Светла Баева:

“Група за чист въздух” беше създадена с идеята да провокира дискусия по темата с качеството на въздуха, който дишаме, било в София или в някой друг български град. Първата инициатива на групата е завеждането на безпрецедентен колективен иск срещу Столичната община, заради липсата на адекватни и спешни мерки за борба с прекалено мръсния въздух в столицата. На 29 май 2017г. внесоха документите в съда за завеждане на дело срещу бездействието на Столичната община за справяне с проблемите на мръсния въздух в столицата за периода 2015-2017г. Колективните искове са подписани от “Спаси София”, “За Земята – Достъп до правосъдие”, Асоциация “Диабет тип 2”, “Център за независим живот” и от адвокатите Димо Господинов, Христо Христев и Иван Велов. На 12 юли 2018 г. бе даден старт на делото, след многократно отлагане и обявяване на отводи на няколко съдии. Предстои установяване на приблизителните разходи за делото; изслушване на свидетели, експерти, потърпевши; назначаване на редица експертизи доказващи различните ни тези и твърдения обвързващи липсата на дадени политики на СО с все по-мръсният въздух в столицата. До 1 октомври всеки жител на София можеше да се присъедини към колективния иск по лесно достъпен начин.

В началото на април 2017 г. България беше осъдена от Съда на ЕС за системно и постоянно превишаване на дневните и годишните норми на замърсяване на въздуха с фини прахови частици в София, Пловдив и Варна. Групата се застъпва за правото на всички граждани да дишат чист въздух. По ранно тази година СЗО обяви чистият въздух за човешко право. Международната организация също публикува информация, че седем милиона души умират всяка година от болести, свързани с излагането на замърсен въздух. Освен делото, което призовава за гражданска активност, групата е създала множество информационни материали през последните месеци за рисковете от замърсения въздух върху човешкото тяло. Те показват борбеност и дават пример на гражданите как могат да си остояват правата.