Номинация за Национална гражданска инициатива ЗАБРАНА НА ДОБИВА НА ЦЕННИ КОЖИ е получена от Даниела Божинова:

Инициативата успя да осведоми обществото за реалността във фермите за ценни кожи, да докаже негативното влияние на тази индустрия върху животните, околната среда и хората. Тя постигна най-голямата мобилизация, постигана досега чрез инструмента „национална гражданска инициатива“ по ЗПУГДВМС – над 51 хил. подписа в цялата страна. Тя продължава да отстоява каузата си за забрана на добива на ценни кожи в България, като работи за приемане на законодателни изменения със средствата на застъпничество и наблюдение в парламентарните комисии, след като внесе събраните подписи.