Даниела Садикова е 31-годишна, майка на две деца, завършила бакалавърска степен кинезитерапия в НСА. Продължава с магистърска степен за Адаптирана физическа активност и спорт. От дългогодишния си опит като професионален състезател по плуване и своето обучение в НСА, Даниела осъзнава, че това, с което желае да се занимава професионално и в което се чувства достатъчно опитна е да помага на децата с увреждания да спортуват, да се чувстват щастливи. В моментът, в който за пръв път влиза с децата в басейна, тя осъзнава, че това е нейното призвание.

Номинацията е от Анастас Търпанов със следните мотиви:

Даниела Садикова е много активен и позитивен човек, който се е отдал на работата с деца с увреждания. Тя работи като кинезитерапевт във басейн, а освен това като част от организацията Parakids работи за това спорта да е достъпен за всички деца и организира лагери за децата с увреждания.