Гражданско сдружение „Алцхаймер България“ (уебсайт) е номинирано за наградата „Човек на годината“ 2021 г. от Ивана Кънчева със следните мотиви:

Три проекта обединяват мисията ни за защита правата на уязвимата група от дементно болни възрастни.

„Да надбягаме деменцията заедно“ (линк) адресира неглижираната тема за забавянето на невродегенеративни заболявания чрез спорт, способствайки активното включване в кампанията за благотворително тичане на хора от всякакви възрасти, докато ги информира за вредите от заседяването и връзката му със състояния като деменцията. По този начин проектът вдъхновява към действие и обединява обществото около положителна здравословна практика.

Проектът „Кучешки приятели на деменцията” предлага иновативен подход за терапия с кучета, които да взаимодействат с възрастни хора с деменция, популяризирайки идеята за общуване с болните, както и развиване на хуманно отношение към бездомните животни, които могат да допринасят активно към терапевтичния процес. Проектът е оригинален, новаторски и дава възможност за развитие на хуманно отношение към две уязвими групи, утвърждаване на правата и достойнството им като антиподи на нетолерантността към болните или насилието над животните.

През изминалата година продължихме и информационните си кампании и обучения на доброволци относно комуникация с дементно болни по проекта „Приятели на Деменцията“. Като доказателство за усилията ни в правозащитната посока, които комуникираме на международно ниво, Световната Здравна Организация посочи работата ни като пример за овластяване на хора с деменция в наръчника си от 2021 година (линк).