Мария Методиева, председател на Фондация „Св. Николай Чудотворец“ и управител на социалното предприятие „Чудната градина“, е номинирана за наградата „Човек на годината“ 2021 г. от Ирена Христова със следните мотиви:

Мария Методиева е управителя на социално предприятие “Чудната градина”-най-голямата и успешно такава в страната до момента постиженията и спечелените проекти са много а предприятието работи само от 3години. Създател на НПО “Св. Н. Чудотворец” и работи с хора с умствена изостаналост над 20 години. Тя е първия човек в България, който сваля запрещенията на 8 човека в България. През годините работи за застъпничество и промяна на социалните политики, правата на хората с увреждания и техните семейства. Като работодател дава работа в подкрепяща и защитена среда на хора с различен тип увреждания и работи за подобряването на стандарта на техния живот. Тя е най мотивирания и позитивен човек който познавам и заразява с примера си! Достойна е за тази номинация!