Фондация „Гората БГ“ е номинирана от Павлина Григорова със следните мотиви:

Опазване на околна среда, изграждане на нови горски масиви. Благодетел и участник като доброволец с подпомагане на бежанците от Украйна. Активно работещ по отстраняване на щетите след наводненията в община Карлово.