Фондация „Асоциация Анимус” и Надежда Стойчева са номинирани от Миглена Атанасова и Наташа Добрева със следните мотиви:

Номинация 1

Фондация „Асоциация Анимус” e неправителствена организация, която вече 29 години работи в областта на психологическата и социална подкрепа на жертви на насилие (жени, юноши, и деца) и семейства в риск. Организацията подкрепя над 19 000 човека всяка година и предоставя няколко значими програми в общността:

Център за възстановяване, консултиране и психотерапия, Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Кризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка” и „Св. София“, Национална гореща телефонна линия за хора пострадали от насилие (02 981 7686 или 0800 1 86 76), Център за обществена подкрепа „Зона ЗаКрила”, Правна клиника за пострадали от домашно насилие. Фондация „Асоциация Анимус” разработва и участва в множество програми и проекти за домашно насилие, трафик на хора, насилие на деца в училище и психично здраве.

Освен предоставяне на психологическа и социална подкрепа, дейността на експертите на фондацията е насочена и към лобиране за законодателни промени чрез участие междуведомствени работни групи.

През 2023г. бе реализирана успешна информационна кампания за феноменът домашно насилие, чрез по-задълбочен анализ на Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

Номинация 2

Номинирам г-жа Надежда Стойчева, съдиректор на фондация „Асоциация Анимус“. През 2023г, екипът на Анимус претърпя едно от най-големите сътресения в 29-годишната си история – за първи път тяхна клиентка беше умишлено убита. Това събитие, както и отзвукът му в медиите, предизвика криза у всички, които имаха досег с жената, у колегите им, в ритъма на организацията въобще. Хора от екипа бяха засегнати, разстроени, неработоспособни. В този несравнимо тежък момент, г-жа Стойчева защити и подпомогна екипа си чрез неуморно участие в публични изяви, в поредица от изявления, интервюта, срещи с журналисти и т.н., даде нужната прозрачност и яснота на предоставените услуги и изрази ясно послание за обща превенция на други потенциални хора в опасност.