Български център за нестопанско право e номиниран от Велика Прахова със следните мотиви:

Български център за нестопанско право е създаден през 2001 г., като фондация в обществена полза. БЦНП е част от мрежата на Международния център за нестопанско право (ICNL) и Европейския център за нестопанско право (ECNL), които работят в повече от 100 страни по света с цел защита на правото на сдружаване и развитие на правната рамка за гражданските организации. Мисията им е да работят за промяна на законите и средата в България, така че хората да се сдружават свободно и да са граждански активни. Основен приоритет е благосъстоянието на гражданските организации, които са двигателят на всяко проспериращо гражданско общество. Една от посоките им на работа е и борбата срещу домашното насилие.