Елена Димитрова Лулчева е номинираня от Йоана Атанасова и Роберта Костадинова със следните мотиви:

Номинация 1

Приносът на Ели като доброволец не е пакетиран в хиляди постове в социалните медии, статии или интервюта. Ели не е доброволец заради статуса, а защото за нея да даваш и да се грижиш за околните е начин на живот.Елена Д. Лулчева е дългогодишен доброволец към Фондация “Екатерина Каравелова”. Тя стои не само зад организацията на събитията на “Тя в Пловдив”, дискусионните клубове за правата на жените, обученията и подготвянето на обучителни програми и уъркшопи, а и е отговорна за не малка част от дизайна и визуалната презентация на проектите на академията. Междувременно, Ели бе отговорна и за обучението на новите доброволци в академията, за разпределянето на задачи и отговорности сред тях.Най-голямото и значимо доказателство за нейния принос могат да дадат всички членове, сегашни и бивши доброволци на Академия “Екатерина Каравелова”, както и всяко едно момиче, посетило събитие на Тя в… Пловдив, Ловеч, Враца и т.нл

Елена Лулчева е движещата сила зад Дискусионния клуб През 2023 г. Ели бе избрана измежду 3 600 кандидати от над 70 държави за участник в международната Community Engagement Exchange Program (CEE) 2022/2023. Програмата цели да мотивира дейни доброволци от различни сектори и да им даде възможност да обменят опит с по-големи организации.Психолог по образование, Елена има личната кауза да се бори за правата на жените от различни социални групи, да обогатява тяхното развитие и да образова общността за проблемите и решенията на социалните проблеми. Елена е и активен доброволец към редица събития и проекти за популяризиране на гейминга сред жените.

Номинация 2

Психолог по образование, Елена има личната кауза да се бори за правата на жените от различни социални групи, да овластява тяхното развитие и да образова общността за проблемите и решенията на социалните проблеми. Елена Д. Лулчева е дългогодишен доброволец към Фондация “Екатерина Каравелова”. Тя стои не само зад организацията на събитията на “Тя в Пловдив”, дискусионните клубове за правата на жените, обученията и подготвянето на обучителни програми и уъркшопи, а и е отговорна за не малка част от дизайна и визуалната презентация на проектите на академията. Междувременно Ели бе отговорна и за обучението на новите доброволци в академията, за разпределянето на задачи и отговорности сред тях.

Най-голямото и значимо доказателство за нейния принос могат да дадат всички членове, сегашни и бивши доброволци на Академия “Екатерина Каравелова”, както и всяко едно момиче, посетило събитие на Тя в… Пловдив, Ловеч, Враца и т.н .Елена Лулчева е движещата сила зад Дискусионния клуб на “Тя в Пловдив”, който вече почти 5 години създава пространство за споделяне на лични истории и дава възможност за нови разнообразни ролеви модели и овластяване на жените в България. По време на събитията на дискусионния клуб се обсъждат въпроси и проблеми важни за участничките, свързани с равенството и женското движение в България.Ели не е доброволец заради статуса, а защото за нея да даваш и да се грижиш за околните е начин на живот.