Емил Методиев е номиниран от Росен Богомилов със следните мотиви:

Емил Методиев е председател на proeuropean и активист на Постоянна ромска конференция. Той е фотограф и основната му дейност е да популяризира ромската култура, като организира различни кампании. В дейността си в ПРК той организира разнообранои кампании за подкрепа на роми в нужда, като една от последните е свързана с набирането на средства за лекарства необходими на ромски семейства в нужда. Емил Методиев беше първият човек противопоставил се на КПП-та за ромските махали. В периода на изолация той организира поредица от онлайн срещи с активисти за подпомагане на кварталите с КПП-та.

Емил Методиев