Владислав Петков бе номиниран от Росен Богомилов със следните мотиви:

Владилслав Петков е сред активисите и организаторите на събития за спазване на правата на ЛГБТ хората и етническите малцинаства. В последната една година Влади направи няколко обучителни семинара на тема „Анти разсизъм“ с млади ромски активисти, чиято цел беше да научат младежите да идентифицират форми на расизъм и как да противодействат на него. В обученията са включени над 50 младежи от различни крайща на България.