Деян Янков, създател на Фондация Тротоара, е номиниран от Десислава Енева със следните мотиви:

Деян Янков основава Фондация Тротоара през 2014 година. Той създава организацията с мисията да вдъхновява младите хора да вярват в себе си, да творят, да създават собствени ценности и цели в живота, да израстват като личности и да бъдат активна стойностна част от обществото. Деян и екипът му от млади хора вярват, че тийнейджърите трябва да бъдат насърчавани да развиват уменията и талантите си, да бъдат активна част от проекти и програми, дейности и инициативи. Дейностите на Тротоара са разнообразни – в областта на музиката, изкуствата, литературата, екологията и образованието. Усилията на фондацията са насочени в създаването на подходяща среда за творчество и изява на младежите, с която да се покаже как емоцията, енергията, страстта, вдъхновението и желанието за творчество могат да помогнат в израстването им като личности, да им помогнат да създадат собствени културни, национални, духовни и интелектуални ценности, в създаването на цели в живота и тяхното постигане. Тротоара създава множество събития през цялата година, чрез които от една страна дава поле за изява на тийнейджърите и от друга подкрепя основния си проект – младежки център TRAP, в който младежите могат да развиват интересите си напълно безплатно.