Елисавета Кехайова, директор на РБ „Н.Й.Вапцаров“ – Кърджали е номинирана от Фондация „Надежда“ със следните мотиви:

Номинираме Елисавета Кехайова като съвременен будител в дигитален свят и фактор за обществено развитие на младежите в мултикултурен регион.

С войнски устрем, различен поглед и надграничен заряд надмогва граници и реформира социума като придава еволюционен смисъл. Ръководител на изпълнен проект „Контаминации на реалности”, 21, финансиран от НФ „Култура”, където контаминири традиционния и дигиталния свят в една по-ефективна реалност с по-висока успеваемост. Застъпник на правата на момичетата, основани на пола чрез проект „“Стрийт фест 3Е / Еманципация, Ерудираност, Емпатия”, финансиран от БФЖ, 22.

Афишира и огласи проблеми и трудности в общество, учебна среда и семейство в плакатна фиеста „Моят глас”, създадена от момичетата, представена в градска среда. Създадените творчески произведения на откровението за равенство, права и стереотипи, основани на пола ще търсят мястото на еманципираната, ерудираната и емпатичната жена в обществото. Изпълняващ проект „Дигитални трансформации”, финансиран от НФК, 22, за приобщаване на младите към цифровата ера и световната дигитализация, чрез хай-тех ателиета и информационен хъб. И застъпник за околната среда чрез проект „Градът на чаплите” 22 , финансиран от Лидл България, чрез който ще опазва и подобрява начина на живот на редки чаплови птици.

Тя е директор на РБ „Н.Й.Вапцаров”, председател на клуб „Будител”, „Неиздадени ръкописи”. Зам. – кмет в община Кърджали, с ресор „Образование, здравеопазване, социална политика, култура, спорт, младежки дейности и хуманитарна дейност“ – мандат 2008 – 2016; Българското училище за политика „Димитър Паница”, 2011.

Вярваме, че размахът на делата ще бъде поощрен. https://libkli.com/index.htm ; https://libkli.com/streetfest/home.htm; https://libkli.com/digitalreality/digitalreality.htm