Дияна Видева е номинирана от Алексей Пампоров със следните мотиви:

Освен, че от години е активен член на Алианса за защита от насилие, основано на пола, и въпреки че държавата не ратифицира Конвенция 210, през последната година Дияна направи цяла поредица от полезни действия, които да осигурят превенция, подпомагане и закрила на жертвите на домашно насилие и насилие основано на пола. По нейна инициатива:
1. бяха създадени обучителни модули с фокус върху сексуалнното насилие (включително насилието над деца) за педагози и социални работници, които намериха приложение в ПУ Паисий Хилендарски и БУ Асен Златаров
2. в Бургас и Пловдив бяха сформирани регионални съвети за борба със сексуалната насилие и областни стратегии по нейна инициатива
3. в Пирогов стартира програма за консултативни психологически услуги и регистрация на жертви на омашно насилие
4. в София, съвместно със СГС стартира програма за консутативни психологически услуги за извършители на домашно насилие (третична превенция)
5. стартира и в момента тече пилотна фаза на проекти за сексуално образование и ненесилие сред деца и младежи – „Таралежи“ (за деца на възраст до 9 г., по модел на Фондация Луси Фейтфул – Великобритания) и „Глигани и Шарани“(за тийнеджъри, по методология разработена от Дияна и екипа на Деметра).