Българският фонд за жените е номиниран от Калина Филкова със следните мотиви:

Вярвам, че помагат силният и непоклатим глас на жените да се чува все по-ясно в общественото медийно и публично пространство. Динамично развиват организацията си с прозрачност, присъствие, добра комуникация и приемственост. Активно работят в полза правата на жени и момичета, помагат за унищожаването на насилието и дискриминацията, основани на пола. Подкрепят ЛГБТИ+ организации, професионалисти и творци. Подкрепят жените в множество техни социални, творчески и професионални дейности.