Адв. Мария Шаркова е номинирана от Христина Ангелова със следните мотиви:

Адв. Шаркова е специалист по медицинско право и като такъв работи от години в защита правата на пациентите и техните семейства. През 2018г. адв. Шаркова публикува мащабно свое изследване на тема „лекарски грешки“ и създаде едноименния сайт, който през 2019г. продължи да допълва със съдебна практика. Особено значима през изминалата година беше публичната ѝ дейност за защита правата на раждащата жена. В рамките на блога си, в който изследва съдебна практика в областта на медицинското право, адв. Шаркова неколкократно публикува решения, свързани със защита правата на раждащата жена. През август 2019г. тя преведе и публикува в страницата си доклада на рапортьора на ООн за насилието над жени Дубравка Симонович, свързан с нарушаването на човешките права при оказване на акушерска и гинекологична помощ – линк.
Адв. Шаркова също така е член на неформалното обединение Мрежа за съвременна родилна грижа, и като такава подпомага дейността на организацията освен с юридическа експертиза, и в административната ѝ част. През октомври 2019г. адв. Шаркова представи проблемите на родилната грижа в България пред г-жа Дубравка Симонович, по време на посещението ѝ у нас.