Акад. Христо Кючуков е номиниран от Янаки Костов със следните мотиви:

Акад. Христо Кючуков е с ромски произход – световно известен учен в областта на ромската и турската лингвистика и интеркултурното образование на ромските/малцинствените/мигрантските деца и децата на беженците в Европа.
През последните 30 години от своя живот активно се бори за човешките, езиковите и образователните права на ромите в България и Европа. Христо Кючуков е първият експерт по ромски език към Министерство на образованието в България, след промените от 1990 г. и като такъв е автор на първите учебници за деца и ученици на ромски език. Неговото име се свързва предимно с въвеждането на ромски език като учебна дисциплина в училище и в университета. Той е основател на специалността „Начална училищна педагогика и ромски език“ към Великотърновския университет, която поради политически причини бе закрита преди години.
Акад. Кючуков е активен гражданин и реагира срещу всяка несправедливост в обществото. Той бе първият, който през 2016 г. подаде жалба до Главния Прокурор на Република България срещу лицето Ангел Калеев и информира БХК за нанесеният побой над Митко – ромче от с. Овчеполци, Пазарджишко. Той бе и един от първите, който подаде жалба до Прокурора на Републиката срещу съпругата на Томислав Дончев, когато тя използва израза за „зайчето и моркова“ срещу ромите в България.
Особената заслуга на Акад. Христо Кючуков през тази година бе неговата открита борба срещу приемането на Концепцията на Каракачанов за интегриране на ромите в България, с он-лайн петицията във фейсбук, която доведе до подаване на оставката на Заместник- председателя на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.