Студентското общество за равенство е номинирано от Рая Раева със следните мотиви:

Студентското общество за равенство (СОР) при СУ се създава през 2017 г. от седем студенти и с подкрепата на над 400 други студенти, докторанти и преподаватели в университета. Това е първото по рода си сдружение, което цели да се бори срещу различните форми на дискриминация и насилие в академичната среда.

През юли 2019 г. те представиха изследване, подкрепено от Български фонд за жените, със заглавие „Нали знаеш как е…Нормализирана неравнопоставеност в опитността на студентки в Софийски университет“. Докладът е един от първите по рода си, който осветява трудностите, с които специфично студентките се сблъскват по време на своето следване.

Представяне на доклада

СОР е сред организаторите на Шествие за правата на жените, което традиционно се случва на 8-ми март, както и на Протеста срещу насилието над жени, който ще се проведе на 25 ноември тази година. През януари 2019 г. СОР организира и българското издание на Women’s Wave Sofia | Женска вълна – София.

Други участия и материали:
– Студентското общество за равенство: Плашещ е подемът на десни идеологии (БНР)

– Писмо към академичната общност, приканващо да се включи в протеста срещу насилието над жени, ноември 2018 г. (линк)