Номинация за Деница Сачева е подадена от името на Матайс Льо Рут, представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България, със следните мотиви:

В годината, когато ООН отчете, че безпрецедентните четири милиона деца-бежанци по света не посещават училище, Деница Сачева и ръководеният от нея екип в МОН сътвориха истинска образователна революция за децата, потърсили или получили закрила в България.
След като през април 2017 г. министерството одобри законодателна рамка, регламентираща опростени процедури за достъп до училище за бежанците, през учебната 2017/2018 г. процентът на записаните ученици от общността нарастна повече от 5 пъти до близо 60%. Над 200 деца-бежанци влязоха в българските класни стаи, включително за първи път и в гр. Харманли. През цялата минала учебна година, както и през настоящата децата бяха записвани безпроблемно и бързо в над 40 учебни заведения из страната, а министерството гарантира финансиране за допълнителни часове по български език, както и професионална подкрепа за директори и учители в новата им просветителска мисия.
Деница Сачева е не просто двигател на законодателните промени и тяхното професионално претворяване в работещи днес механизми. Тя е вдъхновител: за учителите, екипа на министерството, неправителствените организации и самите бежанци, чиито общи усилия позволиха на стотици млади умове да намерят – понякога за първи път от години, сигурността, грижата и знанията, които някога ще им помогнат сами да градят бъдещето си. Смелата подкрепа, засвидетелствана от заместник-министъра, насърчи директори и педагози от София, Харманли, Пловдив, Нова Загора, Варна, Хасково, Свищов, Бургас, Баня и др. да приемат без страх професионалните предизвикателства и често – да преоткрият радостта от своята професия. А българският език, който се чува по коридорите на бежанските центрове в България, спечелените конкурси, десетките благотворителни инициативи, новите детски приятелства са силно послание, че една далновидна политика, отстоявана с твърдост и приложена професионално, е най-мощното оръжие срещу популизма и дискриминационните практики.