Skip to main content

Topaz Sharpen AI Crack 

Хора или организации се номинират заради конкретна правозащитна дейност, която е в защита на правата на човека, правата на животните или опазване на природата. Правозащитните постъпки и практики трябва да са извършени в периода от ноември на отминалата година, до ноември на настоящата и да са били в полза на хора, които живеят в България, независимо от гражданството им.

Това гласят от днес критериите за номиниране на правозащитните награди “Човек на годината” след малка поправка, влязла в сила от 12.11.2021 г. Организаторът на отличията – Българският хелзинкски комитет – с официално разрешение от състава на журито за 2021 г., нанесе промяна в този конкретен текст, като запълни съществуваща досега “сива зона” в номинационния период. 

До сега правилото гласеше, че  “[п]равозащитните постъпки и практики трябва да са извършени в периода от ноември на отминалата година, до октомври на настоящата (…)”. Тази формулировка оставяше празнина за периода октомври-ноември на настоящата година, която вече е запълнена. 

Промяната се наложи, заради редица запитвания за номинации през настоящия номинационен период (2021 г.) за дейности и събития, извършени точно в периода на “сивата зона”. За да е напълно коректен, екипът на БХК се допита до независимото жури за допустимостта на номинациите и за възможното трайно елиминиране на въпроса чрез промяна в критериите. 

Редакцията във формулировката остава в сила и за бъдещите издания на наградите “Човек на годината”.