Skip to main content
Наградата 2014Новини

Относно постъпилите запитвания за недопустимостта на номинацията за семейство Попови и „Безопасни улици от Валя“

От 14.11.2014октомври 19th, 2020No Comments

През октомври екипът на Наградите обсъди подробно и задълбочено номинацията на семейство Попови и „Безопасни улици от Валя“. Основната цел на организацията е намаляване на предпоставките и броя на пътнотранспортни произшествия с пешеходци, предприемане на инициативи за повишаване на културата на гражданите – водачи на ППС и пешеходци, формиране и утвърждаване на силно и действено обществено мнение за осигуряване безопасност на участниците в движението. Фонданцията е създадена в отговор на трагичен инцидент с племеницата на семейство Попови и носи нейното име – Валя.

Разбираме много добре мотивацията за работа по предотвратяване на трагедии като тази, случила се с Валя вследствие на шофьорска грешка и изказваме съболезнованията си на пострадалите семейства. Действително всички дейности на „Безопасни улици от Валя“, насочени към образование на пешеходците, насърчаване на внимателно и съобразено шофиране, както и към изграждане на безопасна пътна инфраструктура, са достойни за уважение и подкрепа. При обсъждане на допустимостта на една номинация за “Човек на годината” обаче се взема предвид както правозащитността на конкретната номинирана практика, така и цялостната дейност и изказвания на номинирания. Този принцип, залегнал като основен критерий при номиниране, се прилага при оценяването на всяка номинация от създаването на наградите и през годините нееднократно номинации не са били допускани заради несъответствие с него.

Критериите на Наградите „Човек на годината“ категорично гласят, че не могат да бъдат допуснати номинации и дейности, които в който и да е свой аспект противоречат на правозащитния дух. А именно: “Цялостната дейност на номинирания човек/организация не трябва да противоречи на общия правозащитен дух на наградите”. В случая на номинацията за семейство Попови, това са призивите и протестите, организирани от г-н Попов против условните присъди за непредумишлени деяния и то за извършители без предишни провинения. Основен принцип на справедливото правосъдие е съразмерността на наказанието. Налагането на ефективни присъди във всички случаи, в които законът е нарушен с непредпазливи деяния, противоречи на този принцип. Вярваме, че всеки случай трябва да се разглежда отделно и не е допустимо, справедливо или правозащитно във всички случаи да се иска ефективна присъда. Нужно е да се разгледат смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства за всеки един отделен случай.

Целите на наградите “Човек на годината” са да популяризират и подкрепят добри правозащитни практики, да отличат достойни хора и организации, както и да повишат цялостното разбиране за правозащитност в България. Смисълът на критериите следва именно тези цели.

Екипът на „Човек на годината“ 2014