Втора награда „Човек на годината“ 2017

До миналата година в България е имало четири болнични училища (в София, Пловдив, Плевен и Момин проход), чиято цел е била да обучават децата, които се намират в период на болнично лечение. После държавата, вместо да разшири инициативата и в други градове, решава да ги закрие и да освободи дванайсетте учители, ангажирани в системата на болничните училища в страната. Вместо да прекратят работата си с децата в болницата обаче Златина Стайкова и Радослава Станчева решават, че трябва със собствени усилия и средства да създадат интерактивна стая към детското отделение на университетската болница „Свети Георги“ в Пловдив. През лятото на 2017 г. те създават и сдружение „Образование и здраве“, което да защитава правата на хоспитализираните деца, подкрепяйки тях и семействата им в оздравителния процес чрез организиране на образователни и възпитателни дейности.

– Номинация от Манол Пейков