Владислава Цариградска, съдия в Окръжен съд Плевен и Атанас Атанасов, съдия в Софийски градски съд са номинирани от Адела Качаунова със следните мотиви:

Тези съдии отстояват независимостта на съдебната власт.

Въпреки решението на смесен състав на ВКС/ВАС от февруари 2023 г., който не намери данни за манипулация при избора за членове на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от юни 2022 г. продължиха да търсят данни и доказателства, че изборите, проведени по електронен път не са били честни.

Благодарение на техните усилия да търсят информация чрез Закона за достъп до обществена информация от министъра на правосъдието те осветлиха манипулирания избор за членове на ВСС. По този начин станаха обществено достояние както фалшификацията на избора, така и прикриването на следите от хора, заемащи високи държавни постове. Това те правят, въпреки че могат да станат на свой ред обект на атака.

В медиите:
Владислава Цариградска – съдията, за която правораздаването е помощ за общността https://www.svobodnaevropa.bg/a/30419040.html

Атанас Атанасов: Ако не вярвам в закона, няма как да съм съдия  https://bnt.bg/bg/a/atanas-atanasov-ako-ne-vyarvam-v-zakona-nyama-kak-da-sm-sdiya

Лъжат и мажат: Как съдии фалшифицираха изборите за членове на ВСС
https://www.capital.bg/4550179

Изборът на съдийската квота в новия ВСС стигна до Страсбург
https://www.capital.bg/4465790

Година и половина след съдийския вот за членове на ВСС започват проверки
https://www.capital.bg/4554052