Дванайсетокласничката Ванеса Филипова е номинирана от Сузана Павлова със следните мотиви:

Ванеса Филипова е ученичка в 12-ти клас, секретар в Съвета на децата към председателя на ДАЗД, член в Младежки панел за безопасен интернет, координатор в менторска програма ABLE MENTOR и един от победителите на инициативата на Посолство Великобритания – „ Посланик за един ден“ . Ванеса винаги е усмихната и позитивна, адаптивна, целеносачена и търсеща решение на възникналите проблеми. Смятам, че Ванеса е подходяща за наградата, защото като консултативен орган към председателя на ДАЗД тя работи за утвърждаването на принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и демонстрира активната си позиция за отстояване на правото на децата да участват във вземането на решения и да бъде зачитано тяхното мнение по всички въпроси, които ги касаят. Ванеса организира и активно се включи в реализирането на инициативите: написването на първата в България „Бяла книга за детето“, ежегодно провеждане на кампанията „ Здравословно и безопасно лято“ „Права на децата“ и др. Тя активно участва и в изготвянето на становища, касаещи децата относно образованието, здравеопазването и социалната политика. Участва в среща и представи идеите на своите връстници пред бившия министър на Министерството на образованието и науката, Красимир Вълчев. Ванеса организира конкурс и изложба с рисунки на тема : „Детство мое“. Ванеса участва в детските консултации относно изготвянето на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2022-2027 г.) Тя ръководи два проекта, които са част от Направление „Екология на градска среда“. Екипът, който ръководи, създаде прототип на биореактор с микроводорасли, пречистващи въздуха в закрити помещения и проект, който намира решение за намаляване на употребата на пластмасови бутилки. Ванеса помага на деца в тяхното кариерно и академично ориентиране.