Валентина Иванова е номинирана заедно с неформалната група, с която почистват Пловдив от хомофобски и растистки послания. Номинацията е направена от Гергана Иванова със следните мотиви:

Номинирам Валентина Иванова и приятелите й, с които събраха пари и се организираха да почистят надписа от блока „Ивелина Паничарова – педал, ще увиснеш на важето“. Освен тази благородна акция, тя и неформална група се организираха да почистят и вандализираната катедрала в Пловдив и града от хомофобски и растистки стикери.

  • Снимка от заличаването на надписа от вратата на синагогата в Пловдив. Автор: Анастас Търпанов