Светломир Нешков е номиниран за наградата „Човек на годината“ 2021 г. от Александър Хурмузов със следните мотиви:

Светломир Нешков е отдал огромна част от времето си зад решетките за подпомагането на общността си в затворите. След повече от 20 години лишаване от свобода, Нешков е предприел усилия да образова себе си и своите другари в комплексното и понякога парадоксално затворническо право. Многобройните погазвания на човешките му права в затвора го карат да вникне в законите, ръководещи местата за лишаване от свобода. Едно от най-знаменитите му постижения е пилотното решение на ЕСПЧ „Нешков срещу България“. Също така, Нешков е заместник-председател на Българско затворническо сдружение за реабилитация. От над година, той е автор на единствения затворнически вестник в България, „Затворническо Право“, където обяснява на лесно разбираем език правни въпроси в националното и европейското законодателство. Въпреки това, работата му не достига до обществото извън затворите.

Номинирам го за човек на годината, защото върши цялата тази работа без обществена подкрепа и въпреки затворническата администрация. Защото вярва в нуждата от законосъобразно изпълнение на лишаването от свобода. Той е помагал на много затворници без образование да напишат жалбите си правилно и така да потърсят правата си. Нешков прави това във враждебна среда, където борбата за законова съобразност може да донесе огромни негативни последствия.

Нешков е един от изключително малкото хора, които директно и самоинициативно, без поущрения или награди, постига осезаем успех в борбата срещу корупцията и образова другарите си в същото. Без него, корупцията и погазването на правата в затвора щяха да имат много по-зловещ израз, отколкото имат днес. Както гласи мотото на БЗСР:

„Когато несправедливостта стане закон, съпротивата е дълг“.