С поведението си съдия Василев показа, че високите стандарти на демокрацията като разделението на властите, върховенството на правото и съдебната независимост могат да бъдат защитавани с лични дела в неблагоприятна среда. С особена важност мога да откроя постъпката му да не се поддаде на оказан му натиск от страна на ръководството на съда при разпределяне на ключово за българския корупционен модел КТБ дело. Постъпката му дава личен пример на множество магистрати и утвърждава независимостта на съдебната власт. Върховният касационен съд извърши и проверка, която доказа правотата на поведението на съдия Василев.

– Номинирани от Иван Брегов