През 2017 г. платформата за сексуално и здравно образование Loveguide организира кампания за превенция на сексуалното насилие и експлоатацията, насочена към младежи на възраст между 15 и 19 години. Целта на кампанията беше да повиши знанията и уменията на деца, родители, учители и лекари да разпознават сексуалното насилие и експлоатацията, както и да ангажира обществеността с неговото решаване.

– Номинирани от Ивайла Петкова