Общност „Мостове“ е номинирана от Мила Байчева и Александра Божкова със следните мотиви:

Номинация 1

Общност „Мостове“ е неправителствена организация, която има за цел да подкрепя проекти и каузи в името на по-добър живот на хората със специални потребности. Дейността на сдружението е разнообразна, но винаги в защита правата на хората, вдъхновена от обич и истинска грижа за човека, нуждаещ се от подкрепа.Номинирам организацията за дейността й, свързана с подобряване грижите за пациенти с малнутриция, свързана със заболяване.През последните няколко години Сдружение Общност „Мостове“, заедно с Национална Мрежа за децата, подкрепени от лекари, родители и представители на различни граждански организации, се борят и настояват за спешни действия за осигуряване на достъп до медицински храни на нуждаещите се пациенти. В България нито един продукт за ентерално хранене, необходимо за профилактика или лечение на малнутрицията при остри и хронични заболявания, не се поема от държавата. Това касае всички възрастови групи. В редки случаи по време на хоспитализация малки количества храни могат да бъдат осигурени по клинична пътека, но след изписване или при ранно изписване пациентът е оставен да гладува. Сдружение Общност „Мостове“ е активен участник във всички административни стъпки за постигане на ефективна промяна в системата на здравеопазването, за да се осигури достъп до медицински храни на пациентите. Освен това е и една от малкото организации, които директно подпомагат пациентите чрез дарения и подкрепа, разпознавайки признатия в цяла Европа постулат, че „Грижата за храненето на пациентите е основно човешко право“.

Номинация 2

Активна борба в продължение на години за правата на пациентите, които се нуждаят от специални медицински храни.

Номинацията е за това, че граждански активисти, лекари, родители и неправителствените организации заедно постигнаха ключов пробив, за който отделни семейства се борят още от 2010 година.

През 2022 г. двете сдружения („Общност МОСТОВЕ“ и Национална мрежа за децата (НМД)) успяха да обединят съмишленици и професионалната общност на гастроентеролозите за деца и възрастни, като работиха на различни фронтове, за да постигнат реимбурсирането на медицински храни от НЗОК.

През 2023 г. в резултат на системна работа и множество срещи и преговори, НЗОК призна две форми (средно тежка и тежка) на малнутриция (недохранване) за диагнози, за които от 2024 г. ще могат да се реимбурсират храни за домашен прием за всички нуждаещи се пациенти – деца и възрастни.

Приемането на малнутрицията в списъка на болестите, за чието лечение НЗОК отпуска лекарства, консумативи или медицински храни за домашна употреба означава, че независимо каква е основната диагноза, синдром или състояние, довела до недохранване, хората ще получат адекватна подкрепа чрез медицинска храна.

Медицинската храна за хората в тези състояния означава буквално живот в бутилка и означава, че органите им не страдат, качеството им на живот се подобрява, както се увеличават и шансовете им да преодолеят щетите, които нанасят основните им заболявания или състояния.