Образователните медиатори в България са номинирани с колективна номинация от Пламена Петрова от Център „Амалипе“ със следните мотиви:

Образователните медиатори в България – хората, които от самото начало на извънредното положение са на първа линия, макар често да са вън от полезрението на обществото. Стотиците образователни медиатори в цялата страна, които въпреки неимоверните трудности, които срещат ежедневно, не се отказват да разпространяват знанието. Те нямат структура или организация, но покриват всички фронтове между общността и институциите. Благодарение на тях десетки хиляди ученици в България останаха в образователната система след началото на дистанционното обучение. Проучване на Център Амалипе сред 200 училища сочи, че 68% използват образователните медиатори за достигане до учениците от най-бедните семейства. Каквито и да са условията, никой от тези хора не отказва да работи. Всеки от образователните медиатори осъзнава сериозността на задачата си и търси всевъзможни начини да помага. През първите седмици на извънредното положение те обикаляха от къща на къща без необходимите предпазни средства, подлагайки се на риск ежедневно. С напредването на епидемията, много от образователните медиатори промениха и разшириха дейността си. Образователният медиатор промени подхода си на работа, но не и своята цел да бъде мост между образователната институция, родителите и учениците. Образователните медиатори провеждат множество информационни кампании, обикалят къщите и разговарят с възрастните. Те успяват да убедят над 60% от родителите сред уязвимите групи децата им да се тестват и да се върнат присъствено в училище като разясняват на родителите сред ромската общност и други малцинствени групи какво представляват тестовете и защо е важно децата да се върнат към присъственото обучение. Медиаторите за пореден път показват, че именно те са връзката към общността.