„Номадска класна стая“ е номинирна от Ивелина Паничарова със следните мотиви:

Номинирам Силвия Бехар и Наталия Тодорова, координаторките за България на проекта „Номадска класна стая“/The Beit Project за проекта им да събират ученици от различни училища, които да работят заедно.

Всяка година в проекта се включват и ученици в неравностойно положение. Тази година участваха деца от ромско училище, а бяха подготвили материали за незрящи на барйл и за учениците от Луи Брайл. Една от менторките беше незряща. Миналата година са участвали глухи деца. Силви и Натали с всички сили и средства се опитват да подкрепят всички малцинствени групи.

Подкрепят многообразието и с проекта си се борят с предразсъдъците и ни учат как всички да бъдем заедно и да си помагаме, да бъдем първо хора, а после различни.

Номадската класна стая