Неформалното гражданско обединение „Дишай, Димитровград“ е номинирано от Ангел Бондов със следните мотиви:

Неформалното гражданско обединение „Дишай, Димитровград“(ДД) се създава от активни граждани на Димитровград, които се борят за правото си да дишат чист въздух.

От май 2021 г. започва системно обгазяване на града със серен диоксид – газ, който причинява сериозни вреди на здравето. Обгазяванията съвпадат с възобновяване на работа на ТЕЦ „Марица 3“ – една от най-старите топлоелектрически централи в страната. Именно старите инсталации на централата редовно обгазяват града и целия регион.

Затова през последната една година гражданското обединение организира редица протести, сезира отговорни институции и използва всякакви правови средства, за да се опита да накара централата да инвестира в инсталациите си и да спре замърсяването. Действията на ДД водят до прецендент в българската история! През месец април 2022 г., РИОСВ – Хасково спира дейността на ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград заради нарушения на нормите за качество на въздуха и издава принудителна административна мярка (ПАМ) за спиране на горивната инсталация. Решението е след поредица от нарушения на Закона за опазване на околната среда и неспазване на условия в комплексното разрешително на предприятието.

Друг основен аргумент на екоинспекцията е, че от май 2021 до април 2022 в РИОСВ – Хасково са регистрирани 45 сигнала във връзка с нередности при дейността на ТЕЦ „Марица 3“. Това е първа подобна мярка в България за затваряне на голямо предприятие заради замърсяване и показва колко важни и адекватни са били действията на ДД през изминалата година. Към момента ТЕЦ „Марица 3“ не работи, но обжалва ПАМ в съда и делото е в ход.

Битката на димитровградчани за чист въздух продължава – да ги подкрепим!

Повече детайли

Дишай Димитровград