Мартина Петкова е номинирана за наградата „Човек на годината“ за 2021 г. от Диана Драгиева със следните мотиви:

Мартина работи в защита правата на десетки роми, част от които настанени в софийски приюти, а други останали бездомни, след събаряне на техните къщи в р-н Илинден, София през последните години. С нейната незаменима помощ през юни и юли 2021 г. голяма част от семействата, заплашени от бездомност след започване ремонта на Центъра за временно настаняване настаняване „Света София“ в Захарна Фабрика, бяха настанени в центъра в Люлин. Мартина оказва безценно съдействие на хората при разрешаване на техни здравословни, административни и битови проблеми. Тя успява да въвлече в работата си специалисти от различни неправителствени организация и да ги обедини в името на една обща цел. С работата си успява да замести бездействието и безхаберието на десетки безименни чиновници в институциите на държавата и общината, получаващи заплата именно за това – за да са в помощ на най-уязвимите. Без Мартина много семейства от центъра в Захарна фабрика щяха да останат без дом или да бъдат разделени.