Активистката за човешки права Капка Панайотова ни напусна на 14.10.2021 г. Тя е носител на отличието „Човек на годината“ за цялостен принос от 2009 г. за дейността си за правата на хората с увреждания, и е номинирана отново посмъртно с две номинации.

От Тоня Димитрова:

Номинирам посмъртно Капка Панйотова – основател на „Център за независим живот“ през 1995 година и до последният си дъх тя неуморно работеше за каузата независим живот за хората с увреждания в България. Оказваше подкрепа и се раздаваше и за всяка една обществено полезна кауза – правата на децата и жените, възможността да дишаме един по-чист въздух.

През последната динамична политическа и пандемична година положи много усилия да се опита да вкара в дневният ред на политическите партии необходимостта от цялостна реформа в политиките, свързани с хората с увреждания. Най-вече осигуряването на истинска лична помощ, която да подкрепи човекът с увреждане в усилията му да води достоен и независим живот. Не спираше да посочва корупционните практики, свързани с ТЕЛК системата и морално остарялата социална политика, провеждана в България, имитращата от държавата ни деинституционализация.

Прилагам фейсбук профилите на Център за независим живот, както и този на Капка Панайотова. Те са достатъчни за проследяването на цялата и активност през последната една година и всички, каузи зад които е застанала: линк, линк.

От Общност Мостове:

Бихме искали да номинираме за човек на годината Капка Панайотова от Център за независим живот, която за съжаление на напусна тази година. Бихме я номинирали, за човек на столетието, ако имаше и такива номинации. Един безценен камък – философ и мислител. Целият неправителствен сектор е учил от нея, спорил е с нея, воювал е с нея. Един борец за човешки права, чиято визионерска мисия беше изпълнена без компромиси.