Главният редактор на медията КлинКлин.бг Калоян Константинов е номиниран от Лора Темелкова със следните мотиви:

Като журналист и специалист по Близкия изток Калоян Константинов отделя особено внимание на темите за етническите, религиозни и културни малцинства, техните проблеми, права и живот. Материалите му са плод на дългосрочни разследвания и разработки, които целят да представят цялостно картината на даден проблем, като подчертаят приликите между малцинствените групи в страната, но също така и обърне внимание на техните характерни разлики, обогатяващи обществото ни. С работата си Калоян цели да събере заедно хора от различни етноси и религии, да образова публиката и да развие нейната толерантност, като адресира негативните предразсъдъци.

Примери за това са изключително подробното разследване за състоянието, правата, проблемите (и техните решения) на ромската общност в България: линк;

Историята на Мохамед Салама, един от най-сърцатите дарители и патриоти в Бургас, който е мюсюлмански имигрант: линк;

Разследването за това как ВМРО изгони инвестиция от 200 хил. лв. в един от най-бедните региони в страната заради въображаема „джендър тоалетна“: линк;

Организирането на дарителска кампания за пострадалите от пожарите в Долно Село заедно с мюсюлмани, евреи и християни: линк;

Поредицата от видеа „13 въпроса към 13 български граждани“, в която хора от ромски, турски, арменски, български, еврейски, виетнамски и ирански произход отговарят на едни и същи въпроси, за да се покаже общото в мечтите, страховете и идеите им за държавата, вместо да се акцентира на различията, които толкова често стават фокус на политическия и социален дискурс в страната: линк.