Ива Йосифова-Такева е номинирана от Кристина Касабова със следните мотиви:

Борбата й за равен достъп до публично финансиране на всички некласирани деца в общински детски градини!
Застъпва се за правата на децата в България