Активистът за правата на ромите в България Христо Николов е номиниран за наградата през 2021 г. от Радост Николаева със следните мотиви:

На 11 ноември 2020 г. ромският активист Христо Николов подава жалба до КЗД по повод съдържанието на качените от проф. Михаил Мирчев в YouTube канала му лекции от курса „Социална работа с етнически групи“, който той води за студенти от 2 курс, специалност „Социална педагогика“ в Софийския университет. Лекциите са изпълнени с расистко, ксенофобско и антисемитско съдържание, което нарушава принципите, на които се изгражда университетското образование. Сред расистките твърдения на проф. Мирчев особено се открояват и квалификациите срещу роми. Във 2-та си лекция той нарича ромите в България „доста агресивна общност с много агресивно поведение“ и дълго коментира модела за раждаемостта при „циганките“, която „раздува общността им“. В 4-тата си лекция заявява на бъдещите социални работници, че единственото, което може да „оправи“ ромите е „диктатурка“. Жалбата на ромския активист Христо Николов е единственият индивидуален акт и е част от обществената съпротива на студенти и организации по повод скандалните расистки теории на професора. Комисията за защита от дискриминация е приела жалбата на Христо Николов като „допустима“ и делото е насрочено за януари 2022 г. Общото събрание на Софийския университет осъди „всички послания, които с претенцията да бъдат академични, омаловажават други начини на живот и култури, или под друга форма подриват ценностите на равноправието“ в позиция на 18.11.2021, но без изрично да спомене името на проф. Мирчев. Христо Николов е учредител и председател на Фондация „Саворе“, която цели да подпомага интеграцията на малцинствените групи в обществения и културния живот, и да изгражда механизми за защита на техните права.