Гражданите на община Генерал Тошево и техния инициативен комитет за спасяване водата и земята на Добруджа са номинирани от община Генерал Тошево със следните мотиви:

В продължение на години и през настоящата 2022 г. хората от Генерал Тошево неотклонно отстояват правото си на участие в решаването съдбата и посоката на развитие на своя роден край, правото си да са част от решенията с важно екологично въздействие, така както предвижда Конвенцията от Орхус, подписанаот Р България.

Те се мобилизираха за реализиране на граждански експертизи, референдум, на който ясно изразиха волята си с 97% мнозинство, поредица от обществени обсъждания, протести и бдения. Те защитават каузата си в съдебни процедури, продължаващи вече 4-та година. Те положиха всички възможни граждански и експертни усилия за доказване екологичния риск от евентуалния добив на шистов газ на територията на житницата на България.

Забележително е също как в хода на тези мобилизации гражданите-защитници на Добруджа потърсиха и овладяваха познания по екология, хидрология и право и повишиха значително своята гражданската образованост и капацитет. Те издигнаха исканията си до кауза за защита на земеделските земи в Европейския съюз, като отправиха петиция до Европейския парламент през 2022 г.

Гражданите на Генерала Тошево са гордост за българското гражданско общество!

https://pronewsdobrich.bg/2022/07/09/ot-gen-toshevo-tragna-petitsia-za-zabrana-za-prouchvane-i-dobiv-na-gaz-v-zemedelska-zemya/

Петиция за Добруджа: За и против добиването на шистов газ в “Житницата на България”

                         о444