Фондация “Кожа – платформа за психично здраве” получи номинация от Мария Шаркова със следните мотиви:

 Фондация “Кожа – платформа за психично здраве” (“Кожа”) е НПО, работещо за понижаване стигмата върху психичното здраве; подобряване на психичноздравна грижа и достъпа до нея; повишаване на информираността относно психичноздравните предизвикателства и правата и политиките, касаещи грижата за псхичното здраве.

Фондацията функционира изцяло на доброволчески начала и има зад гърба си много успешно реализирани проекти. Конкретния проект, с който искам да номинирам “Кожа” за организация на година, е изграждането на първата в България мека стая в заведение за психичноздравна грижа. Проектът е пилотен за България и от особена важност за хумаността в грижата за психичното здраве, основана на човешките права и опазване на човешкото достойство. Той идва на фона на множество международни доклади, които с тревога следят състоянието на психичноздравните услуги в България, констатиращи нечовешки условия, престъпно отношение към пациентите, липса на квалифициран персонал и пр.

Меката стая е обезопасено пространство за овладяване на остри психотични състояния, в защитена среда, без риск страдащият да нарани себе си или другите. Тя позволява на пациента да се движи, а на екипа – да не се преживява в ролята на укротител, от когото пациентът се страхува. Пракитката у нас за овладяване на остри състояния е изолация, фиксация и медициране. И трите процедуриса в разрез с грижа, базирана на човешките права и Конвенция за правата на хората с увреждания и противоречат на добрите практики и препоръките на Световната здравна организация и множество организации, работещи в сферата на грижата за психичното здраве.