Фондация Биоразнообразие е номинирана от Александра Николова със следните мотиви:

Бих искала да номинирам екипа на Фондация Биоразнообразие. Не определен член или представител, а целия екип. От 2 години работя с тях, като помагам за визуалната им комуникация и създавам илюстрации и дизайни. Тази близка връзка с тяхната работа, но все пак също и отдалечена (тъй като работя на свободна практика и отдалеч), ми даде възможността да оценя усилията, които полагат; както и невероятните им постижения. Силно съм впечатлена от това как успяват да намерят начини да развиват фондацията и да създават проекти, които покриват много важни теми. През изминалата година имаха няколко важни кампании:

  • Организирането на лагери в Странджа, благодарение на които множество млади хора се запознават с биоразнообразието от първо лице;
  • Организирането на обучения за учители и журналисти как да се говори за климатичните промени; и как те се отразяват на биоразнообразието ни;
  • Създадоха първата ескейп стая в страната, заедно с Природонаучния музей, която обучава;
  • Организират годишните награди за отвличането и събирането на едно място на хора, които са активни в сферата и работата им има значение;
  • И още много допълнителни дейности по кампанията GameOn.