Над 10 номинации са получени за Атанас Скатов. 

От Милка Алексиева:

Атанас Скатов е височинен алпинист. Неговата цел е Хималайската корона (14×8000). Той ще се превърне в първия български алпинист постигнал това. Описва своите експедиции в книги, които издава. Освен това той не консумира храна от животински произход, и изследва възможно ли е да се живее без животинска храна. Застъпва се за опазване на околната среда. Създаде фондация „Save the planet“, чрез която се бори с екологичните проблеми, както и с унищожаването на горите в България. Негова цел е да се засадят нови дръвчета и да се спре изсичането на горите. Този човек е и мотиватор. Мотивира хиляди хора в България да сбъдват мечтите си и да водят здравословен начин на живот, той е пример че всичко е възможно. Той е и първия българин, който изкачи 4×8000 за една година – 2019.

От Шени Бензеш:

Причината да номинирам Атанас Скатов е борбата му в подкрепа запазване на околната среда, спиране на глобалното затопляне и ограничаване на вредните емисии, посредством ограничаване консумацията на животинска храна и водене на природосъобразен начин на живот. По-подробно и задълбочено може да се запознаете с мотивите му в някое от многобройните му интервюта и статии, както и от личният му сайт: www.atanasskatov.com Ежегодно изнася десетки мотивационни лекции в страната и в чужбина на тази тема (като през яну.2020 г. ще е лектор в TEDx) и вдъхновява не малко на брой хора, които благодарение на него са променили отношението си към околната среда, към собственото си здраве и начина си на живот. В продължение на 8 г. с цел да докаже, че растителния режим на хранене е подходящ за човешката раса, тества собствената си физика и психика, като ги поставя на предела на човешките възможности, изкачвайки най – високите върхове на планетата. Скатов е първият и единствен българин изкачил 7-те континентални първенци и 11 върха над 8000 метра, (Еверест 2 пъти). Като тази година постави национален рекорд като изкачи 4 осем хилядника за 140 дни. Като веган е единствения човек в света постигнал такъв голям успех при растителен режим на хранене и то при много добри медицински показатели на тялото му, с което показва че е възможно хората да живеят здравословно и без животински продукти. През 2019г. създава фондация „Да спасим планетата“ , която започна и активна дейност по засаждане и възстановяване на горски насаждения. Ето защо считам, че заслужава тази номинация, както и самият приз.

От Десислава Ангелова:

1. Посвещава време и труд за опазването на околната среда.
1.1. Неговата цел е не просто да направи 14те осемхилядника, а да ги направи без консумация на храна от животински произход и по този начин да спомогне за запазване на планетата ни.
Експеримента представлява тестване на човешкия организъм при висока степен на физическа и психическа натовареност без употреба на храна от животински произход. Неговата цел е да покаже, че този режим на хранене е подходящ за нас хората, защото по този начин ще можем да намалим значително и дори преустановим консумацията на животни, което е свързано не само с много предимства и ползи за здравето на човека, но тук става въпрос да предпазим планетата от глобално замърсяване и намиране на изход с изхранването на постоянно увеличаващата се популация от хора на планетата
Земя.Селскостопанските площи, върху които отглеждаме нашата храна и тази на животните с които се храним, са ограничени и въпреки че се създават нови селскостопански площи в някои райони, то в други тези площи се урбанизират и преминават в друг статут на ползване, най-​вече промишлен и жилищен. Така или иначе селскостопанските площи не могат да нарастват безкрайно, ограничени са. Населението обаче може да нараства докато има с какво да се изхранва. По-​голямата част от селскостопански площи и пасища са за храна на животните. Ако се намали консумацията на месо и животинска продукция, ще има много повече площи за растителна храна за хората и така населението на земята може да нараства двойно повече. Другият много важен факт е, че промишленото гледане на животни е много голям замърсител на планетата. Разрушаването на озоновият слой се дължи най-​вече на метана, който се отделя от храносмилателната система на животните. По данни на ООН дела на парниковите газове при отглеждането на животни е около 50%. На планета се отглеждат и изяждат годишно милиарди животни, които консумират 2⁄3 от питейната вода и допринасят за замърсяване на водите и цялата планета. Също така за да се задоволи пазара на месо и животински продукти все повече гори и джунгли се превръщат в пасища или се използват за нуждите на животновъдството. Този отрасъл се превръща в най-​големият консуматор на питейна вода и използване на природните ресурси. Изтребването и експлоатирането на животните от човека е друга важна тема, която в момента не искам да коментирам. Тази планета е убежище за всички животински видове и човека и всеки трябва да има равен шанс да живее на нея без да бъде отглеждан за консумация от човека. За мен е много важно всеки да се храни според вътрешните си убеждения, морал и ценностна система.

1.2. Създател е на фондацията “ Да спасим планетата – Save the planet“ . Каузата и целта на тази фондация е запазване и възстановяване на горите в България (Facebook link)
1.3. Автор е на петиция за мораториум върху дърводобива в България за 10 години (link)

2. Атанас Скатов е мотиватор на хиляди българи да сбъдват мечтите си, да водят здравословен и целесъобразен начин на живот, както и да пазят планетата чиста. Автор на книги, продуцент на филми, мотивационен лектор, изнесъл над 200 лекции в България и чужбина, агроном по растителна защита, ентомолог, природозащитник (link).

3. Първият и единствен българин изкачил 4 върха над 8000 метра в една календарна година (2019та), за 140 дни.

4. Носител на приза „Зелена личност“ за 2019та година и „Сребърен сокол“.